Прохання, коли питаєте, вкажіть скільки хвилин потратили на ознайомлення.

 

Чому б не робити проект з головних простих ідей?

Робити проект знизу вверх і зосередитись на головному краще для швидкої монетизації. Однак, це означатиме що його доведеться переробляти. Робити зверху-вниз краще для логіки.

-----------------

Хоч це банально, прийнято рішення робити два варіанти одночасно.

Головний проект реалізовується, як інкапсуляція підпроектів, тому звузити його функціонал буде структурною помилкою. Більше того сам проект покликаний створити алгоритми вирішення цієї проблеми.

-----------------

Не бачу чим може бути цікавий сайт для конкретної людини?

На даному етапі не ставиться таке завдання. Цільовою аудиторією є ініціативні люди. А у подальшому, одною з основних цілей проекту якраз і є спонукати довільного користувача рухатись у напрямку ініціативи, визначеної активною групою, у яку цій людині при відвертому бажанні спростити шлях.

-----------------
Чому ваш проект має зацікавити когось і бути вигідним?


Те  що нам здається вигідним часто не співпадає з уявленнями більшості. Тому найважливішим вважаю багатоваріантність. За роки теоретичного існування проекту було продумано більше 100 маркетингових та управлінських ходів. Навіть якщо десята частина з них реалізується - це виведе проект на достатній рівень. Тим більше що ці рішення взаємоповязані і підсилюватимуть одне одного. Том щоб обговорювати зацікавлення треба вибрати окремо кожен аспект проекту окремо.  У більшості зацікавлення виникне в процесі реалізації конкретних аспектів чи сервісів.

-----------------
Мало вірю в те що на патріотизмі вдасться людей перетягнути і зацікавити.


Проект лише частково торкається патріотизму (можливо більше на початку). Більше того, в значнішій мірі проект можна вважати космополітичним і глобалістичним. Ми вважаємо глобалізацію невідворотною. Якраз реалізація проекту і покликана направити глобалізацію в неконфліктному з патріотизмом руслі, підсилити позитивні моменти обох течій на їх стику. Перетягувати не збираємось . Навпаки плануєм надати маркетингову підтримку тим проектам, в т.ч. патріотичним, які зараз затухають при умові неконфліктності.

-----------------
З появою Блокчейну і смартконтрактів  в порівнянні та ідея виглядає малоефективною.


Людей можна розділити на стереотипні групи. Кожна виділяє для себе головне по різному. Тому не можна виділити головну ідею проекту. Для мене головною є рейтингова система, яка може існувати і без блокчейну та смартконтрактів.

-----------------

Загальний проект містить у собі дві основні  концепції — Еволюції демократії (далі як синоніми вживаємо також Нова демократія, Інфократія, концепція раннього ранжування) та власне багатокомпонентну інтегруючу концепцію проекту alfalan.org який, поміж іншого, включає у себе соціальну мережу (соцмережу).

Ми запрошуємо всі формації, які застосовують методи колективного управління (тобто це ширше ніж просто демократія) інтегрувати в них принцип Еволюції демократії. Це можуть бути в першу чергу держави, партії, громадські об'єднання в другу любі гурти і навіть бізнес-структури  і т.п.(для останніх доцільніше застосовувати для інтеграції вже сам  веб-проект )

gallery/pict2